www.mnd.pl
facebook profile

1% od ryczałtowców do końca stycznia!
Dodano 10 Styczeń 2011

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania określoną w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa obowiązująca „ryczałtowców” (w art. 21b) przewiduje możliwość przekazania 1% z należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przekazania takiego dokonuje się w formularzu PIT-28 (część M i N, pozycje 126 – 130) wedle podobnych zasad, jakie obowiązują podatników rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tą różnicą, że „ryczałtowcy” muszą złożyć swoje zeznanie nie później niż 31 stycznia 2011 roku lub korektę zeznania w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (czyli nie później niż 28 lutego 2011 r.)

Aby 1% podatku trafił na konto wybranej przez „ryczałtowca” organizacji OPP, muszą zostać spełnione pewne warunki. Podatnik-ryczałtowiec musi zapłacić w pełnej wysokości podatek należny stanowiący podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (czyli nie później niż 31 marca 2011 r.).

 

Polecamy bardzo dobry program do wypełniania zeznań podatkowych, który można za darmo ściągnąć tutaj: PITY2010

 

Według danych Ministerstwa Finansów z 15 września 2010 r. podatnicy składający za 2009 rok zeznanie PIT-28 i PIT-39 (rozliczający się według jednolitej 19-procentowej stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych) przekazali na organizacje pożytku publicznego 6,6 mln zł, co stanowiło 0,45% podatku należnego wykazanego w tych zeznaniach.Komentarze...
SLA
dreamfloorstudio.com        
MND