www.mnd.pl
facebook profile

Wyniki badań klinicznych zaprezentowane na Sympozjum
Dodano 11 Grudzień 2012

Badanie firmy Neuralstem

Komórki macierzyste są nadzieją dla wielu chorych neurologicznie nie tylko na SLA dzięki ich unikalnym możliwościom szybkiego dzielenia i przekształcania się w różne typy komórek np. neurony. Umożliwia to regenerację uszkodzonych tkanek. Ten sposób leczenia okazał się skuteczny np. w hematologii. Niestety w neurologii na razie brak efektów. W leczeniu SLA komórki macierzyste były podawane dotychczas jedynie do płynu mózgowo-rdzeniowego, co okazało się nieskuteczne. UWAGA na oszustów z dalekich krajów np. Chin, którzy proponują właśnie taki zabieg za ciężkie pieniądze obiecując poprawę!

Firma Neuralstem po raz pierwszy na świecie przeszczepiła komórki macierzyste bezpośrednio do rdzenia kręgowego, a nie do płynu mózgowo-rdzeniowego. Badanie było fazą I mającą ocenić bezpieczeństwo metody. Po zakończeniu testów na 18 pacjentach z SLA stwierdzono, że metoda jest bezpieczna i można rozpocząć fazę II badań klinicznych. Czy pomaga? Jedyne informacje na ten temat, to: u 17 pacjentów SLA nadal postępowało (nie wiadomo czy wolniej niż normalnie?), a u jednego nastąpiła znaczna poprawa.

NP001

Zauważono, że u chorych na SLA ilość komórek związanych ze stanem zapalnym  (Abnormal inflammatory macrophages AIM) w płynie mózgowo-rdzeniowym jest skorelowana z rozwojem choroby, im bardziej zaawansowane SLA tym ich więcej. Substancja NP001 reguluje poziom czynników odpowiedzialnych za tworzenie AIM. NP001 może opóźnić rozwój SLA wpływając na mechanizm zapalny będący powiązany z patologicznymi zmianami w SLA.

Badanie przeprowadzono na 136 pacjentach w niezaawansowanym stadium SLA. Chorych podzielono na trzy grupy otrzymujące dożylnie:
1. NP001 1mg/kg
2. NP001 2mg/kg
3. Placebo.


Lek jest dobrze tolerowany. W grupie zażywającej wyższą dawkę zauważono spowolnienie (nie zatrzymanie ani cofnięcie) SLA. NP001 będzie badany ponownie w fazie III w drugiej połowie 2013 r.

 

Źródła:
- Abstrakty

- http://www.neuraltus.com/pages/news_rel10_30_12.html


- http://www.mndassociation.org/news-and-events/Press+Releases/2012/Symposium+2012+4.htmKomentarze...
SLA
dreamfloorstudio.com        
MND