www.mnd.pl
facebook profile

Kampania "1% podatku" na rzecz Stowarzyszenia i indywidualnych chorych
Dodano 27 Grudzień 2013
Jak będzie przebiegała zbiórka na indywidualnych chorych z SLA?

- Do 30.04.2014 r. należy zawrzeć umowę ze Stowarzyszeniem. Jej wzór znajduje się w załączniku do tej wiadomości na forum: WZORY. Należy ją wydrukować, wypełnić i podpisać w dwóch egzemplarzach, które trzeba wysłać na nasz adres. Jeden z nich podpisany przez nas odeślemy.

- Namawiając ludzi do przekazania nam 1% podatku należy zaznaczyć, aby w zeznaniu podatkowym wskazywali jako cel szczegółowy imię i nazwisko chorego, któremu chcą pomóc.

- Od 1.09 do 1.10.2014 r. chory, który podpisał umowę ma wysłać na nasz adres aktualne zaświadczenie lekarskie oraz kopię wypisu ze szpitala z rozpoznaniem.

- Do 15.10.2014 r. Stowarzyszenie przekaże należne choremu pieniądze wraz ze szczegółowym rozliczeniem.

Gdy chory nie może podpisać się własnoręcznie należy postąpić zgodnie z Kodeksem Cywilnym*.

 

Chętnym prześlemy bezpłatnie nasze ulotki, prosimy jedynie o kontakt i orientacyjne określenie ile ktoś ich potrzebuje. Możemy przesłać projekty ulotek do druku we własnym zakresie! Dzięki temu grafik z drukarni będzie mógł dopisać imię i nazwisko chorego jako cel szczegółowy.

 

Zachęcamy i z góry dziękujemy za pomoc!

 

* Art. 79.

Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać.Komentarze...
SLA
dreamfloorstudio.com        
MND